مختصری درباره موسسه خیریه مرهم

حامی بیماران نادر پوستی و پروانه ای(E.B)

 

موسسه خیریه “حامیان شفابخش مرهم” نهادی غیرسیاسی، غیر انتفاعی
و خیریه است که با رعایت کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران،
در سال 1396 به صورت رسمی و با حضور جمعی از خیرخواهان با اهداف :
حمایت از تامین دارو و درمان، اطلاع رسانی و آموزش،
حمایت از تحقیقات و پژوهش، ساماندهی و جلب حمایت
و نظارت در زمینه بیماران نادر پوستی
و به ویژه بیماری ای بی (پروانه ای) فعالیت خود را آغاز نمود.

 

 

 

همراهان مرهم

شما میتوانید سهمی بزرگ در تامین هزینه دارو و درمان
پروانه های کوچک مرهم داشته باشید و  با بال های خود
آنها را در مسیر رسیدن به سلامتی همراهی کنید.

 

حمایت مالی موسسه خیریه مرهم

اینستاگرام موسسه خیریه مرهم

نتایج دومین دوره #جشنواره #ملی فاخته #انتشارات #عطران#
انتشارات ملی عطران: اعلام نتایج دومین جشنواره ملی فاخته (تهران
فرآیند داوری اثرات در قالب متوسط امتیاز کمیته داوران در بخش رقابتی هر شرکت کننده از بین نمره صفر الی 100 از لحظه آپلود هر اثر در سامانه، لحاظ گردیده که مصادف با اتمام مهلت ارسال اثرات و داوری اثرات باقی مانده، طبقه بندی امتیاز ها آغاز شده و به ترتیت امتیازهای اکتسابی در لیست اهدا جوائز قرار گرفته اند.

با رویکرد حفظ سیر عادلانه اعلام نتایج در سیستم مرکزی کمیته داوران هر بخش؛ اثرات بدون مشخصات شناسایی نویسنده هر اثر و تنها با شماره سریال به کمیته های داوری مربوطه ارجاع داده شده اند.
اهدا جوائز فقط طبق نمره متوسط نهایی هر شرکت کننده صورت پذیرفته و وجه تمایز یا سهمیه ای در هیچ بخش رقابتی وجود ندارد.
رویکرد جامع دبیرخانه دومین جشنواره بین المللی فاخته معطوف به حمایت از آثار و استعداد نویسندگان جوان و نوظهور داخلی و خارجی کشور بوده که پیشاپیش هیأت مدیره و کادر ارشد علمی این مجموعه، مراتب پوزش خود را از آن تعداد معدود از نویسندگانی که در دست دارنده موقت باند قدیمی و انحصار نویسندگی در کشور هستند، اعلام می دارد.

ملاک داوری، کیفیت و محتوای هر اثر بوده و سابقه یا رزومه قبلی شرکت کننده تاثیری در این روند ندارد.
اسامی نفرات #برگزیده به ترتیب زیر می باشد:
نفر اول: نجمه اصلانی (کارت هدیه 2 میلیون تومانی)
نفر دوم: امیرحضوری (کارت هدیه 2 میلیون تومانی)
نفر سوم: شهرام بیرامی فام (کارت هدیه 2 میلیون تومانی)
نفر چهارم: سودابه امیراحمدی (کارت هدیه 1 میلیون تومانی)
نفر پنجم: سجاد رستم زاده (کارت هدیه 1 میلیون تومانی)
نفر ششم: امین عابدیان زارع (کارت هدیه 1 میلیون تومانی)
نفر هفتم: زهرا خاوری (کارت هدیه 1 میلیون تومانی)
نفر هشتم: ساره جامی الاحمدی (کارت هدیه 1 میلیون تومانی)
نفر نهم: پروین اسکندرزاده (کارت هدیه 1 میلیون تومانی)
نفر دهم: زینب مددی حویق (کارت هدیه 1 میلیون تومانی)
نفر یازدهم: سید مهدی مظاهری (کارت هدیه 400 هزار تومانی)
نفر دوازدهم: ابوالفضل پیرانی (کارت هدیه 400 هزار تومانی)
نفر سیزدهم: شهرام بیگ زاده (کارت هدیه 400 هزار تومانی)
نفر چهاردهم: روژین کریمی جندقی (کارت هدیه 400 هزار تومانی)
نفر پانزدهم: بهزاد بردبار (کارت هدیه 400 هزار تومانی)
نفر شانزدهم: وحید علیزاده (کارت هدیه 400 هزار تومانی)
نفر هفدهم: پریسا یارویسی (کارت هدیه 400 هزار تومانی)
نفر هجدهم: مینا سلمان زاده (کارت هدیه 400 هزار تومانی)
نفر نوزدهم: احسان ملاقدیمی (کارت  هدیه 400 هزار تومان
نتایج دومین دوره #جشنواره #ملی فاخته #انتشارات #عطران# انتشارات ملی عطران: اعلام نتایج دومین جشنواره ملی فاخته (تهران فرآیند داوری اثرات در قالب متوسط امتیاز کمیته داوران در بخش رقابتی هر شرکت کننده از بین نمره صفر الی 100 از لحظه آپلود هر اثر در سامانه، لحاظ گردیده که مصادف با اتمام مهلت ارسال اثرات و داوری اثرات باقی مانده، طبقه بندی امتیاز ها آغاز شده و به ترتیت امتیازهای اکتسابی در لیست اهدا جوائز قرار گرفته اند. با رویکرد حفظ سیر عادلانه اعلام نتایج در سیستم مرکزی کمیته داوران هر بخش؛ اثرات بدون مشخصات شناسایی نویسنده هر اثر و تنها با شماره سریال به کمیته های داوری مربوطه ارجاع داده شده اند. اهدا جوائز فقط طبق نمره متوسط نهایی هر شرکت کننده صورت پذیرفته و وجه تمایز یا سهمیه ای در هیچ بخش رقابتی وجود ندارد. رویکرد جامع دبیرخانه دومین جشنواره بین المللی فاخته معطوف به حمایت از آثار و استعداد نویسندگان جوان و نوظهور داخلی و خارجی کشور بوده که پیشاپیش هیأت مدیره و کادر ارشد علمی این مجموعه، مراتب پوزش خود را از آن تعداد معدود از نویسندگانی که در دست دارنده موقت باند قدیمی و انحصار نویسندگی در کشور هستند، اعلام می دارد. ملاک داوری، کیفیت و محتوای هر اثر بوده و سابقه یا رزومه قبلی شرکت کننده تاثیری در این روند ندارد. اسامی نفرات #برگزیده به ترتیب زیر می باشد: نفر اول: نجمه اصلانی (کارت هدیه 2 میلیون تومانی) نفر دوم: امیرحضوری (کارت هدیه 2 میلیون تومانی) نفر سوم: شهرام بیرامی فام (کارت هدیه 2 میلیون تومانی) نفر چهارم: سودابه امیراحمدی (کارت هدیه 1 میلیون تومانی) نفر پنجم: سجاد رستم زاده (کارت هدیه 1 میلیون تومانی) نفر ششم: امین عابدیان زارع (کارت هدیه 1 میلیون تومانی) نفر هفتم: زهرا خاوری (کارت هدیه 1 میلیون تومانی) نفر هشتم: ساره جامی الاحمدی (کارت هدیه 1 میلیون تومانی) نفر نهم: پروین اسکندرزاده (کارت هدیه 1 میلیون تومانی) نفر دهم: زینب مددی حویق (کارت هدیه 1 میلیون تومانی) نفر یازدهم: سید مهدی مظاهری (کارت هدیه 400 هزار تومانی) نفر دوازدهم: ابوالفضل پیرانی (کارت هدیه 400 هزار تومانی) نفر سیزدهم: شهرام بیگ زاده (کارت هدیه 400 هزار تومانی) نفر چهاردهم: روژین کریمی جندقی (کارت هدیه 400 هزار تومانی) نفر پانزدهم: بهزاد بردبار (کارت هدیه 400 هزار تومانی) نفر شانزدهم: وحید علیزاده (کارت هدیه 400 هزار تومانی) نفر هفدهم: پریسا یارویسی (کارت هدیه 400 هزار تومانی) نفر هجدهم: مینا سلمان زاده (کارت هدیه 400 هزار تومانی) نفر نوزدهم: احسان ملاقدیمی (کارت هدیه 400 هزار تومان

آخرین اخبار موسسه خیریه مرهم