مختصری درباره موسسه خیریه مرهم

حامی بیماران نادر پوستی و پروانه ای(eb)


موسسه خیریه حامیان شفابخش مرهم نهادی غیر سیاسی، غیر انتفاعی و خیریه است که با رعایت کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران، در سال 1396 به صورت رسمی و با حضور جمعی از خیرخواهان با اهداف : حمایت از تامین دارو و درمان، اطلاع رسانی و آموزش، حمایت از تحقیقات و پژوهش، ساماندهی و جلب حمایت و نظارت در زمینه بیماران نادر پوستی و به ویژه بیماری ای بی (پروانه ای) فعالیت خود را آغاز نمود.

اینستاگرام موسسه خیریه مرهم

Unable to communicate with Instagram.

آخرین اخبار موسسه خیریه مرهم