درباره موسسه خیریه مرهم

حامی بیماران نادر پوستی و پروانه ای(eb)

موسسه خیریه حامیان شفابخش مرهم نهادی غیر سیاسی، غیر انتفاعی و خیریه است که با رعایت کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران، در سال 1396 به صورت رسمی و با حضور جمعی از خیرخواهان با اهداف : حمایت از تامین دارو و درمان، اطلاع رسانی و آموزش، حمایت از تحقیقات و پژوهش، ساماندهی و جلب حمایت و نظارت در زمینه بیماران نادر پوستی و به ویژه بیماری ای بی (پروانه ای) فعالیت خود را آغاز نمود.


ماموریت ما


1-حمایت از دارو و درمان

2-اطلاع رسانی و آموزش

3-حمایت از تحقیق و پژوهش

برای ارتباط با تیم ما می توانید وارد بخش تماس با ما شوید و با نظرات و پیشنهادات و حتی انتقادات خود ما را در ارائه خدمات بیشتر و بهتر یاری فرمایید. موسسه مرهم در همه حال به ارائه خدمات بهتر و سازنده تر خود را موظف می دارد.