ثبت نام بیماران

بیماران عزیزی که مایل به استفاده از خدمات موسسه خیریه مرهم دارند می توانند توسط فرم زیر درخواست خود را برای ما ارسال کنند تا پس از بررسی با آنها تماس حاصل شود.

برای ارتباط با تیم ما می توانید وارد بخش تماس با ما شوید و با نظرات و پیشنهادات و حتی انتقادات خود ما را در ارائه خدمات بیشتر و بهتر یاری فرمایید. موسسه مرهم در همه حال به ارائه خدمات بهتر و سازنده تر خود را موظف می دارد.